Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om kwalitatief goede zorg te leveren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of dat je ergens mee zit. Dit horen wij dan graag, zodat wij hier iets aan kunnen veranderen. Je kan bij verschillende medewerkers om hulp vragen. Je kan je eerst gaan praten met de persoon die betrokken is bij de situatie waarover je niet tevreden bent. Dit kan jou begeleider of behandelaar zijn. Mogelijk kan de zorg coördinator of operationeel manager jou hierbij helpen.

Wij werken met een klachtenregeling en staan ingeschreven bij de geschillen commissie. Hierin staat beschreven op welke manier wij omgaan met jouw klacht. Hieronder volgt een uitgebreid stappenplan voor als je een klacht hebt en hier

Wil je de klacht niet met de betrokken persoon bespreken, of wil je hierbij hulp? Heb je andere vragen of problemen? Dan kan je bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht. Zij luistert en helpt bij het zoeken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat.

Stap 1: Klacht bespreken
Bespreek eerst je klacht met de betrokken medewerker. Het is goed mogelijk dat de betrokkene niet weet dat er onvrede heerst of misschien is er sprake van een misverstand. Je kan door in gesprek te gaan al veel dingen opgehelderd worden en kan er uitleg worden gegeven. Hierbij kun je de hulp van een begeleider of zorg coördinator vragen. Het is goed mogelijk dat de klacht op deze manier al wordt opgelost. Het kan lastig zijn om onvrede te bespreken. Wellicht kunnen vrienden en familie hierbij helpen, ook kan de klachtenfunctionaris hier hulp bij bieden.

Stap 2: Klachtenfunctionaris
Kom je er niet uit, ook niet met hulp? Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze geeft advies en helpt je bij je klacht. Wil je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris dan kan dat schriftelijk. Stuur een e-mail of een brief.

Per post:
Vita Zorggroep t.a.v. klachtenfunctionaris
Snelliusweg 40-12
6827 DH Arnhem

Per e-mail: klachten@vita-zorggroep.nl

 

Stap 3: Onafhankelijke Klachtencommissie
Ook is er de mogelijkheid om jouw klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie in te dienen. Wanneer je dit doet, zal een onafhankelijk klachtenbemiddelaar contact met je zoeken om jouw klacht te bespreken. De klachtenbemiddelaar probeert samen met jou en Vita Zorggroep een oplossing te vinden in deze kwestie.

Contactgegevens Onafhankelijke Klachtencommissie:

Per post:
Onafhankelijke Klachtencommissie
p/a De geschillencommissie zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Per e-mail: info@klachtenloket-zorg.nl
Per telefoon: 070 – 310 53 71

Óf

Voor het schriftelijk indienen van je klacht kun je terecht op het postadres:
De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Klachten van derden
Ben je buurtbewoner of op een andere manier betrokken bij onze organisatie en heb je een klacht over cliënten, medewerkers of werkzaamheden van onze organisatie? Dan kan je direct contact met ons opnemen.