Cliëntveiligheid

Cliëntveiligheid

Medicatiebeleid
Ons beleid is gebaseerd op de veilige principes medicijngebruik. De gedragswetenschapper legt vast in het zorgplan of u medicijnen gebruikt, welke afspraken er zijn met uw huisarts en apotheek en of u zelf de medicijnen in kunt nemen. Wij maken gebruik van BEM formulier om het beleid rondom medicatie altijd overzichtelijk en actueel te houden.

Reanimeren wel/niet
De gedragswetenschapper zal u vragen bij de intake wat uw wens is. Heeft u een duidelijke niet-reanimeren wens en is dit met de huisarts besproken en vastgelegd dan zetten wij in uw dossier dat er niet gereanimeerd mag worden. 

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Ons beleid is dat wij geen vrijheidsbeperkende maatregels toepassen in de ambulante hulpverlening. Dat betekent dat onze zorgverleners niet meewerken aan maatregelen die een cliënt beperken in zijn/haar bewegingsvrijheid.