Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Wat doet een cliëntondersteuning?
De cliëntondersteuner helpt bij al uw vragen over zorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Samen kijkt u wat u zelf kunt en wat de mogelijkheden van u en uw netwerk zijn om (weer) mee te doen in de samenleving. Cliëntondersteuning kan bijvoorbeeld zijn: uw sociaal netwerk vergroten, contact met lotgenoten, trainingen die u bijvoorbeeld leren om te gaan met geld, zelfstandig te reizen, vrienden te maken, zelfstandig te wonen en uw vrijetijd goed in te vullen. De cliëntondersteuner helpt u ook met het formuleren van de juiste hulpvraag.

Wanneer heeft u recht op een cliëntondersteuning?
U heeft recht op een onafhankelijke cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg of een indicatie heeft lopen via de gemeente.

Kosten
Vanuit de Wlz en Wmo zijn er geen kosten verbonden aan een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Meer informatie over cliëntondersteuning?