Onze visie

Alle activiteiten van Vita zorggroep zijn gericht op het vergroten van de participatie en zelfredzaamheid van cliënten binnen hun dagelijkse leven. Daarbij laten wij ons zoveel mogelijk leiden door de wensen en behoefte van de cliënt. Een cliënt zal door ons op een respectvolle manier behandeld worden, wij streven naar een toegankelijke oplossing.  Het aanbod is primair gericht op de hulpvraag van de cliënt. 

Wij proberen hier zo ver mogelijk in tegemoet te komen, om zo tot een passend individueel ontwikkelingsplan te komen. Wij zijn persoonlijk betrokken en zijn als organisatie laagdrempelig. Wij hebben begrip voor de normen, waarden en culturele achtergrond van onze cliënten. Door als organisatie kleinschalig te blijven, kunnen wij deze persoonlijke aanpak waarborgen. Ook investeren wij in duurzame relaties met alle betrokkenen in de zorgketen, om de beste integrale zorgverlening voor onze cliënten te kunnen realiseren.

Onze werkwijze

Wij bieden zorg en begeleiding in het kader van de WLZ. Afhankelijk van de opdracht, vraag en behoefte van de cliënt geven we samen invulling aan het individuele ontwikkelingsplan. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het eigen netwerk. Ons streven is de cliënt onafhankelijk en zelfredzaam te laten functioneren.

Stap 1

De eerste stap is het in kaart brengen van de hulpvragen. Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreide intake om gezamenlijk de belangen en wensen van de client te bepalen. Het moet voor ons en de client duidelijk en inzichtelijk worden wat het traject gaat worden en wat de invloeden hier zijn in het dagelijkse leven van de client.

Stap 2

De tweede stap is het in details bespreken wat in de eerste stap duidelijk is geworden. Denk hierbij aan de wensen van de client ontleden en kijken wat wij hierin kunnen realiseren in samenwerking met de individuele begeleider. Wij maken hierbij gebruik van de SMART- methode. Aan de hand van de verworven informatie wordt er een individueel ontwikkelingsplan opgesteld voor de client waarin alle realistische wensen, doelstellingen en natuurlijk ook de gemaakte afspraken over hoe de begeleiding eruit gaat zien.

Stap 3

De derde stap is het uitvoeren van het ontwikkelingsplan aan de orde. Wij voeren regelmatig voortgangsgesprekken om te kijken hoe het ontwikkelingsplan verloopt. Wij evalueren de gemaakte stappen en vinken af welke doelen behaald zijn en aan welke doelen nog gewerkt moet worden.

Heb je vragen?
Neem contact met ons op.