Over ons

Onze visie

Vita zorggroep biedt begeleiding en coaching voor iedereen vanaf 18 jaar die te maken heeft met psychisch lijden, een psychiatrische kwetsbaarheid en/ of verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Wij werken herstelondersteunend gericht op de kwaliteit en tevredenheid van de hulpvrager. Het doel is dat de hulpvrager weer inhoud kan geven aan zijn leven en om het leven van de hulpvrager weer leefbaar te maken. Het team van Vita Zorggroep is multidisciplinair. Alle medewerkers zijn coach met verschillende achtergronden in onder andere de psychologie, criminologie, ervaringsdeskundigheid, het maatschappelijk werk, juridisch vlak en sport en beweging. Daarnaast werkt Vita Zorggroep nauw samen met verschillende ketenpartners zoals psychologenpraktijken, huisartsen, GGZ, woning coöperaties en andere betrokkenen in de omgeving van Arnhem.

Begeleiding

Begeleiding wordt geboden in de eigen omgeving van de hulpvrager, op het kantoor van Vita Zorggroep of de dagbesteding. Vita zorggroep vindt het belangrijk dat de hulpvrager het recht heeft om te functioneren in een omgeving naar keuze en behoefte.

 
De begeleiding kan gaan om ondersteuning bij: 

• Activiteiten gericht op de bevordering van participatie en zelfredzaamheid 

• Het opbouwen van een sociaal netwerk 


• Ontwikkelen van sociale vaardigheden  

• Het creëren van een steunnetwerk om terugval te voorkomen

• Het vinden en erkennen van eigen krachten en talenten 

• Het vinden van een zinvolle dagbesteding en/ of werk 

• Administratie & financiën

• Het aanleren van huishoudelijke vaardigheden 

• Het psychische en/of lichamelijk welzijn 

• Toeleiden naar passende zorg

Administratieve ondersteuning bij wonen en inkomen
Door middel van ambulante begeleiding leren we de hulpvrager om om te gaan met zijn of haar financiële administratie en deze op orde te brengen en te onderhouden. Denk hierbij aan:

• Ondersteuning bij het toewerken naar een schuldhulpverleningstraject. 

• Ondersteuning bij schrijven van bezwaarschriften 

• Aanvragen uitkeringen 

• Post openen en hiernaar handelen 

• Budgetplaatje opstellen over inkomsten en uitgaven

• Schulden inzichtelijk maken 

• Mee naar UWV 

Het doel is om de regie zolang mogelijk bij de hulpvrager te behouden of wanneer de situatie gestabiliseerd is deze zo snel mogelijk weer terug te geven.

Ontspanning en relaxatie 

Naast alle hulpvragen waaraan wordt gewerkt, biedt Vita Zorggroep ook ontspanning en relaxatie aan. Sommige mensen vinden het lastig om door alle stress rondom de problemen die er spelen tot rust te komen en afspraken na te komen. Wetenschappelijk onderzoek bevestigd dat stress vaak een belangrijke rol speelt bij het in stand houden, óf zelfs een verergering van de al bestaande problemen. Vita Zorggroep biedt verschillende vormen van ontspanning aan.

• Samen wandelen

• Ontspanningsoefeningen 

• Ademhalingstechnieken 

• Meditatie 

• Positief dagboek 

• Sport en bewegen

Netwerk
Vita Zorggroep ziet het als een waardevolle aanvulling om familie en/of belangrijke naasten actief te betrekken bij de begeleiding van de hulpvrager. Vita zorggroep wil gebruik maken van de kennis en ervaring van het netwerk om zo in samenspraak met de hulpvrager de gestelde doelen te behalen. Vita zorggroep wil als team samenwerken met belangrijke naasten met als einddoel dat de hulpvrager zijn eigen regie weer terug kan nemen. Daarnaast vindt Vita Zorggroep het belangrijk dat de belangrijke naasten voldoende zijn toegerust om op de verschillende situaties in te kunnen spelen.
Door samen met belangrijke naasten en de hulpvrager een team te vormen, verwacht Vita Zorggroep dat stabiliseren versneld kan plaatsvinden en de kans op terugval verkleind wordt. Mede doordat belangrijke naasten vaak al langere tijd betrokken zijn en zullen blijven bij de hulpvrager.